Per què les fruites i verdures de la temporada que estem? -- ¿Por qué las frutas y verduras de la temporada que estamos?

 Per què les fruites i verdures de la temporada que estem? -- ¿Por qué las frutas y verduras de la temporada que estamos?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Tenen molts més nutrients. Són les que s’acaben de recollir, i per tant no han estat en càmeres frigorífiques. Els aliments acabats de collir mantenen la seva frescor característica amb tots els seus nutrients (vitamines, enzims, energia vital, ….) ja que no han tingut temps d’oxidar-se.

.- El preu. Quan un producte és de temporada està present a la majoria de botigues i per tant per la llei de l’oferta i la demanda el preu no és alt. Al contrari, quan no és temporada escasseja i el preu puja.

.- Organolèpticament són molt millors. Les fruites i verdures fresques conserven tot el seu gust i textura originals i genuïns. Les de fora de temporada ja han perdut els dos conceptes esmentats.

-------------------------------------------------------------

.- Tienen muchos más nutrientes. Son las que se acaban de recoger, y por lo tanto no han estado en cámaras frigoríficas. Los alimentos acabados de cosechar mantienen su frescura característica con todos sus nutrientes (vitaminas, enzimas, energía vital, ….) puesto que no han tenido tiempo de oxidarse.

.- El precio. Cuando un producto es de temporada está presente a la mayoría de tiendas y por lo tanto por la ley de la oferta y la demanda el precio no es alto. Al contrario, cuando no es temporada escasea y el precio sube.

.- Organolepticamente son mucho mejores. Las frutas y verduras frescas conservan todo su gusto y textura originales y genuinos. Las de fuera de temporada ya han perdido los dos conceptos mencionados.