Projecte Conte de lactància.

Projecte Conte de lactància.

A PARTIR DEL 31 DE MAIG A LA VENTA.

AJUDA'NS A DIFONDRE UNA BONA CULTURA SOBRE LA LACTÀNCIA I LA CRIANÇA AMB "APEGO".
Des de l'associació de mares paris fills ens hem proposat fer un projecte per fomentar una bona cultura i donar una bona informació de la lactància i promoure la criança amb inclinació amb els seus beneficis. Això el volem fer a través de l'edició d'un conte. 

AYÚDANOS A DIFUNDIR UNA BUENA CULTURA SOBRE LA LACTANCIA Y LA CRIANZA CON APEGO.

Desde la asociación de mares pares fills nos hemos propuesto hacer un proyecto para fomentar una buena cultura y dar una buena información de la lactancia y promover la crianza con apego con sus beneficios. Esto lo queremos hacer a través de la edición de un cuento.