LA MÚSICA PART DE LA NOSTRA INFÀNCIA

LA MÚSICA PART DE LA NOSTRA INFÀNCIA

LA MÚSICA PART DE LA NOSTRA INFÀNCIA

 

La infància és el període de la vida que comprèn des del naixement fins a l’adolescència i aquesta etapa és molt mportant per al nostre futur 

esenvolupament. La psicòloga Amanda Céspedes ens informa de que a partir del tercer trimestre de l’embaràs comencen a desenvolupar-se activament les estructures cerebrals que permeten al nen/a establir vincles afectius abans de néixer.

Els psicòlegs i musico-terapeutes de tot el món ens parlen de l’estimulació prenatal musical, que s’utilitza per a augmentar la comunicació amb el nadó en gestació. La música és l’únic llenguatge que no necessita paraules per a poder comunicar-nos i saber a partir de quan i com escolten els nadons o què pot arribar a molestar-los durant l’embaràs són preguntes que freqüentment es fan les futures mares.

Des de bebès, els nens/es ja tenen preferències musicals, són capaços de localitzar sons musicals, ambientals, de la parla, etc.., i manifestar amb la relaxació o l’agitació el seu gust per la música. Nosaltres els podem estimular utilitzant un llenguatge afectiu ric en expressions i entonacions.

Quan comencen a parlar, de 2 a 3 anys, juguen amb la seva veu i canten utilitzant els extrems (tant agut com greu) de la seva tessitura vocal, poden coordinar els ritmes corporals i acompanyar amb moviments la música.

En una etapa posterior, a partir dels 4 anys, la seva psicomotricitat comença a afinar-se i serà quan podrem desenvolupar la seva creativitat inventant cançons, danses, ritmes i instruments. També veurem com augmenta la seva capacitat d’entonació i com pot clasificar els sons segons les diferents qualitats (agut, greu, fort, fluix,etc.), així que ja podrà començar a tocar instruments de tecla, percussió i corda. Els instruments de vent requereixen de una bona capacitat pulmonar així que es recomana començar a partir dels 8 anys.

Finalment recordar que si els pares, mares i mestres afavorim aquesta educació musical en tota la infància, els nostres nens desenvoluparan una sensibilitat per a captar les diferents manifestacions sonores, la facultat d’expressió mitjançant la música, el sentit de l’oïda i la intel.ligència. I contribuirem, durant tot el seu proces evolutiu, al seu desenvolupament integral com a persona.

 

Mariola Moliner

Professora superior de Música i

Directora de l’Escola de Música SPICATTO

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

LA MÚSICA PARTE DE NUESTRA INFANCIA


La infancia es el periodo de la vida que comprende desde el nacimiento hasta la adolescencia y esta etapa es muy importante para nuestro futuro desarrollo. La psicóloga Amanda  Céspedes nos informa de que a partir del tercer trimestre del embarazo empiezan a desarrollarse activamente las estructuras cerebrales que permiten al niño/a establecer vínculos afectivos antes de nacer.


Los psicólogos y músico-terapeutas de todo el mundo nos hablan de la estimulación prenatal musical, que se utiliza para aumentar la comunicación con el bebé en gestación. La música es el único lenguaje que no necesita palabras para poder comunicarnos y saber a partir de cuándo y cómo escuchan los bebés o que puede llegar a molestarlos durante el embarazo son preguntas que frecuentemente se hacen las futuras madres.


Desde bebés, los niños/se ya tienen preferencias musicales, son capaces de localizar sueños musicales, ambientales, del habla, etc..., y manifestar con la relajación o la agitación su gusto por la música. Nosotros los podemos estimular utilizando un lenguaje afectivo rico en expresiones y entonaciones.
Cuando empiezan a hablar, de 2 a 3 años, juegan con su voz y cantan utilizando los extremos (tanto agudo como grave) de su tesitura vocal, pueden coordinar los ritmos corporales y acompañar con movimientos la música.


En una etapa posterior, a partir de los 4 años, su psicomotricidad empieza a afinarse y será cuando podremos desarrollar su creatividad inventando canciones, danzas, ritmos e instrumentos. También veremos como aumenta su capacidad de entonación y como puede clasificar los sonidos según las diferentes calidades (agudo, grave, fuerte, flojo, etc.), así que ya podrá empezar a tocar instrumentos de tecla, percusión y cuerda. Los instrumentos de viento requieren de una buena capacidad pulmonar así que se recomienda empezar a partir de los 8 años.


Finalmente recordar que si los padres, madres y maestras favorecemos esta educación musical en toda la infancia, nuestros niños desarrollarán una sensibilidad para captar las diferentes manifestaciones sonoras, la facultad de expresión mediante la música, el sentido del oído y la inteligencia. Y contribuiremos, durante todo su proceso evolutivo, a su desarrollo integral como persona.


Mariola Moliner
Profesora superior de Música y Directora
de la Escuela de Música SPICATTO