Carta de agradecimiento. "Era muy extraño con mes y medio mi hija había olvidado como mamar".

Carta de agradecimiento. "Era muy extraño con mes y medio mi hija había olvidado como mamar".

 

            Després dels meus dos xiquets jo ja no volia tindre més fills. Però hi havia dos motius que de tant en tant em feien desitjar tornar a ser mare; un era tindre una xiqueta ( està clar que això no es pot triar però a mi em feia molta il.lusió), i l´altre i quasi més fort era tornar a repetir l´experiència d´alletar a un fill. M´havia quedat un regust estrany amb els dos xiquets. Ningú em va asesorar, jo sola, amb l´ajut del meu marit, vaig anar buscant informació, moltes vegades contradictòria, i vaig fer el que bonament vaig poder. Però unes vegades per inseguretat, altres per falta de recolzament, per desinformació...no sé , els meus fills van mamar, si, però jo no vaig gaudir del tot amb l´experiència, i tampoc els vaig alletar tot el temps que hagués volgut.

 

            I de sobte, un bon dia, després d´un bonic viatge, la xiqueta va arribar, sense buscar-la, inesperadament. Durant tot l´embaràs vaig estar convençuda que la meua filla mamaria fins que ella vullgues,i ara sí, jo ho disfrutaria. I bona part d´aquesta seguretat que tenia, es devia a ella, a Merche, la comare del taller de Lactancia de Benicarló, una excel.lent profesional, una bona amiga que ajudava a les mares a fer aquell acte tan natural, però a la vegada tant difícil en aquestos temps... alletar als nostres fills.

 

            Els primers dies després del naixement van anar passant sense cap contratemps. La xiqueta mamava bé i augmentava prou. Jo contava els dies de la setmana desitjant que arribara el divendres. El taller de lactància, amb totes les seues professionals i Merche al capdavant ens feien a les mares d´infermeres, comares, psicòlogues, animadores i sobretot amigues en un moment molt delicat de la nostra existència, en un moment en el que una paraula d´ànim suposava un tresor en el nostre desequilibrat món d´hormones esvalotades i nits sense dormir.

 

            Però la meua filla, un matí, al despertar-se, amb mes i mig, es va negar a mamar. No podia ser. Em vaig desesperar. Vaig provar-ho tot. Em culpava per haver-li donat un biberó amb la meua llet la nit anterior, potser s´havia fet un embolic, no sé , però estava clar que quan li posava el pit en la boca em mirava estranyada i no sabia succionar, com si no ho hagués fet mai ( mentre plorava de fam) Justament era dissabte, quedava tant lluny el proper divendres...Després de buscar informació sense cap èxit, vaig trucar a Merche, i ella encara que estavem en cap de setmana em va atendre amablement. Amb les seues indicacions i després de quedar amb ella,  la xiqueta poc a poc,  va tornar a aprendre a succionar (era molt estrany però ho havia oblidat). I jo sempre li estaré agraïda per el seu ajut perque per a mi en aquell moment en el que veia perillar el meu anhelat somni, ella em va tranquilitzar, em va donar l´informació que necessitava, molta comprensió i sobretot la seguretat de que allò ho haviem de superar juntes, que no em podia quedar en el camí, la meua filla i jo disfrutariem molt de la lactància...

 

            I així va ser. Després de tres dies d´angoixa, la meua xiqueta va tornar a agafar-se al pit, i encara seguim, any i mig després, gaudint, esta vegada sí,  de la lactància materna.MOLTES GRÀCIES MERCHE, sense el teu ajut no hagués segut posible i jo no tindria la sensació d´aquesta vegada (a la tercera va la vençuda) haver viscut la millor lactància materna posible. Gràcies. 

 

Marta.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Después de mis dos niños yo ya no quería tener más hijos. Pero había dos motivos que de vez en cuando me hacían desear volver a ser madre; uno era tener una niña (está claro que esto no se puede elegir pero a mí me hacía mucha ilusión), y el otro y casi más fuerte era volver a repetir la experiencia de amamantar a un hijo. Me había quedado un regusto extraño con los dos niños. Nadie me asesoro, yo sola, con la ayuda de mi marido, fui buscando información, muchas veces contradictoria, e hice el que buenamente pude. Pero unas veces por inseguridad, otras por falta de espaldarazo, por desinformación... no sé,  mis hijos mamaron, sí, pero yo no disfruté del todo con la experiencia, y tampoco los amamanté todo el tiempo que hubiera querido.

Y de repente, un buen día, después de un bonito viaje, la niña llegó, sin buscarla, inesperadamente. Durante todo el embarazo estuve convencida que mi hija mamaría hasta que ella quisiera, y ahora sí, yo lo disfrutaría. Y buena parte de esta seguridad que tenía, se debía de a ella, a Merche, la partera del taller de Lactancia de Benicarló, una excelente profesional, una buena amiga que ayudaba a las madres a hacer aquel acto tan natural, pero a la vez un tanto difícil en estos tiempos... amamantar a nuestros hijos.

Los primeros días después del nacimiento fueron pasando sin ningún contratiempo. La niña mamaba bien y aumentaba bastante. Yo contaba los días de la semana deseando que llegara el viernes. El taller de lactancia, con todas sus profesionales y Merche al frente nos hacían a las madres de enfermeras, parteras, psicólogas, animadoras y sobre todo amigas en un momento muy delicado de nuestra existencia, en un momento en el que una palabra de ánimo suponía un tesoro en nuestro desequilibrado mundo de hormonas alborotadas y noches sin dormir.

Pero mi hija, una mañana, al despertarse, con mes y medio, se negó a mamar. No podía ser. Me desesperé. Lo probé todo. Me culpaba por haberle dado un biberón con mi leche la noche anterior, quizás se había hecho un lío, no sé, pero estaba claro que cuando le ponía el pecho en la boca me miraba extrañada y no sabía succionar, como si no lo hubiera hecho nunca (mientras lloraba de hambre) Justamente era sábado, quedaba tanto lejos el próximo viernes...Después de buscar información sin ningún éxito, llamé a Merche, y ella aunque estaba en fin de semana me atendió amablemente. Con sus indicaciones y después de quedar con ella, la niña poco a poco, volvió a aprender a succionar (era muy extraño pero lo había olvidado). Y yo siempre le estaré agradecida por su ayuda porque para mí en aquel momento en el que veía peligrar mi anhelado sueño, ella me tranquilizo, me dio la información que necesitaba, mucha comprensión y sobre todo la seguridad de que aquello lo teníamos que superar juntas, que no me podía quedar en el camino, mi hija y yo disfrutaríamos mucho la lactancia...

Y así fue. Después de tres días de angustia, mi niña volvió a cogerse al pecho, y todavía seguimos, año y medio después, disfrutando, esta vez sí, de la lactancia materna. MUCHAS GRACIAS MERCHE, sin tu ayuda no hubiera sido posible y yo no tendría la sensación de esta vez (a la tercera va la vencida) haber vivido la mejor lactancia materna posible. Gracias.

 

 

Marta.